Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Schema 2: ongebruikelijke of opportunistische infecties, algehele malaise, vermagering of slecht gedijen

Inhoud

This is a debugging block

Bij een afwijkend bloedbeeld en/of afwijkende immuunglobuline levels moet aan een afwijking in de lymfocyten lineage worden gedacht. 

Inhoud:

Lymfocytenpopulaties
Lymfocytensubsets
Lymfocytenproliferatie testen
CD40/CD40L fenotypering
NK functie testen
Vaccinatie responsen

Lymfocytenpopulaties

In het bloed zitten verschillende populaties van lymfocyten. CD3+ T cellen, onder te verdelen in CD4+ T helper cellen en CD8+ cytotoxische T cellen, NK cellen (CD3-CD16/56+) en B cellen (CD19+). CD8+ T cellen en NK cellen zijn vooral van belang in de afweer tegen virussen en intracellulaire pathogenen, B cellen zijn van belang voor de vorming van antistoffen. CD4+ T cellen ondersteunen de andere lymfocyten populaties in de immuunrespons.

Bij een verdenking op een immuundeficientie is het van belang om niet alleen het totaal lymfocyten aantal te weten maar ook de verdeling van de lymfocytenpopulaties. Daartoe worden absolute aantallen en percentages T, B en NK cellen bepaald in volbloed.

Lymfocytensubsets

Bij pasgeborenen is het T en B lymfocyten compartiment nog volledig naief, dat wil zeggen dat de T en B cellen nog niet geactiveerd zijn geraakt door een pathogeen wat ze herkennen. In de loop van het leven differentiëren de T en B cellen onder druk van infecties van een naief naar een memory of effector/memory fenotype. Dit stelt ze in staat om bij een hernieuwde infectie met een bekend pathogeen sneller en adequater te reageren, het zogenaamde immunologische geheugen.

Indien de differentiatie van T en/of B cellen niet goed verloopt kan dit resulteren in immuunstoornissen.

Binnen de CD4+ en CD8+ T cellen wordt onderscheid gemaakt tussen naieve T cellen (CD45RA+CD27+), memory T cellen (CD45A-CD27+) en effector T cellen (CD27-). Een hoger percentage CD27- effector T cellen is sterk geassocieerd met CMV-seropositiviteit.

B cellen kunnen onderverdeeld worden in naieve B cellen (IgD+CD27-), non-switched memory B cellen (IgD+CD27+, vooral van belang in respons tegen polysacchariden) en switched memory B cellen (IgD-CD27+). Uit deze laatste populatie ontstaan na activatie o.a. IgG producerende plasmacellen.

Lymfocytenproliferatie testen

De functie van lymfocyten kan in vitro gemeten worden met behulp van proliferatie testen. PBMC worden in vitro gestimuleerd, vervolgens wordt een week later de proliferatie van CD4+ en CD8+ T cellen, NK cellen en B cellen gemeten. Van de B cellen wordt ook geanalyseerd of ze kunnen differentiëren naar plasmacellen, en IgM/IgG productie wordt gemeten.

CD40/CD40L fenotypering

Bij patiënten met een Class Switch Recombination Defect, voorheen Hyper IgM syndroom genoemd, kunnen de B cellen niet switchen van IgM/IgD naar IgA/G/E. Deze patienten hebben een normaal tot verhoogd IgM in serum maar sterk verlaagd IgG/A/E. Er kunnen verschillende oorzaken zijn van dit defect, en één daarvan is een verstoorde interactie tussen CD40 op de B cel en CD40L op de CD4+ T cel.  Als één van deze twee niet aanwezig is kan er geen activerend signaal naar de B cellen gaan. Expressie van CD40 en CD40L kan bepaald wordt met flowcytometrische analyse.

NK functie testen

De functie van NK cellen, Natural Killer cellen, is om o.a. virus-geïnfecteerde cellen te doden door middel van het uitscheiden van cytotoxische eiwitten zoals perforine.

Bij defecte NK cel functie kan een patient Hemofagocytose ontwikkelen.

Voor NK functie testen wordt allereerst geanalyseerd of de expressie van perforine normaal is. daarnaast wordt ook de degranulatie van NK cellen en de cytotoxische activiteit gemeten.

Vaccinatie responsen

Een goede manier om te testen of een patiënt adequate antistoffen kan vormen tegen pathogenen is door de respons op vaccinaties te meten. Vaccinatie responsen zijn afwezig bij bv patiënten met CVID. De specifieke IgG antistoffen tegen tetanus (T- cel afhankelijke respons) en pneumococcen polysachariden (pneumovax, T-cel onafhankelijke respons) worden tegelijkertijd bepaald in serum afgenomen vóór en 2-4 weken na vaccinatie. Bij gezonde mensen is de ratio na/voor gewoonlijk >2.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block