Rituximab

Vraag 1 van de 3

Rituximab is een antilichaam gericht tegen het CD20 molecuul en het wordt veelvuldig ingezet als behandeling in verschillende vormen van antistof-gemediƫerde autoimmuunziekten. Hoewel behandeling resulteert in een bijna complete depletie van circulerende B-cellen, zijn de effecten op de concentraties van serum immunoglobulinen maar gering op volwassen leeftijd.

Wat is de verklaring van het laatstgenoemde fenomeen?

Na de depletie komen de B-cellen weer snel terug in circulatie

CD20 komt niet voor op langlevende plasmacellen (Radbruch et al., NatRevImmunol2006)

Rituximab verlengt de halfwaardetijd van circulerende antistoffen