Congres / nascholing

Annual Symposium on Infection, Inflammation and Immunity
Thursday January 30th 2020
Location AMC, Costerzaal, Amsterdam

Programma
Bekijk het volledige programma

Inschrijving
Online via het inschrijfformulier op www.amc.nl/web/leren/bij-en-nascholing-1/specifieke-scholingen.htm
Deelnemers ontvangen na inschrijving een bevestiging per e-mail.
Het inschrijfgeld bedraagt 75 euro. Voor arts-assistenten en studenten bedraagt het inschrijfgeld 25 euro. U ontvangt een factuur na inschrijving.

Doelgroep
Kinderartsen, internisten, infectiologen, genetici, arts-assistenten kindergeneeskunde en inwendige specialismen, medische microbiologen, laboratoriumspecialisten medische immunologie en onderzoekers.

Locatie
AMC, Costerzaal (G0-209)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
www.amc.nl/route

Informatie
Katenka Geitz, tel: 020-5662727
e-mail: secr.khi@amc.nl
website: www.amc.nl/web/leren/bij-en-nascholing-1/specifieke-scholingen.htm


Annual Symposium on Infection, Inflammation and Immunity
Thursday Feb 1st 2018
Academic Medical Center - Amsterdam - Fonteijnzaal
 

Programma
Bekijk het volledige programma

Inschrijving
Online via http://www.amc.nl/congres
Deelnemers ontvangen na inschrijving een bevestiging per e-mail. Het inschrijfgeld bedraagt 75 euro.
Voor arts-assistenten en studenten bedraagt het inschrijfgeld 25 euro.
U ontvangt een factuur na inschrijving.

Accreditatie
Doelgroep: kinderartsen, internisten, infectiologen, genetici, arts-assistenten kindergeneeskunde en inwendige specialismen, medische microbiologen, laboratoriumspecialisten medische immunologie en onderzoekers.
Accreditatie is aangevraagd bij de NVK, NIV en NVVI.

Informatie
Tel:020-5662727
e-mail: secr.khi@amc.nl
website: http://www.amc.nl/congres

 


Tour de Pays: een rondreis voor het delen van kennis

Het Centrum voor Immuundeficiënties Amsterdam (CIDA) bundelt diverse expertise op het gebied van behandeling en diagnostiek van afweerstoornissen. Bij afweerstoornissen is het vroegtijdig herkennen van symptomen en het aanvragen van de juiste en vooral gerichte diagnostiek van groot belang voor de vroege herkenning, diagnose en behandeling.

De insteek van de ‘Tour de Pays’ is om op een laagdrempelige wijze en op locatie (!), kennis ten aanzien van de aanpak van afweerproblematiek te delen.  Dit kan tijdens een geplande bijeenkomst met lokale specialisten in het eigen ziekenhuis en geïnteresseerden of genodigden uit de nabije regio. Experts van CIDA werken hierbij samen met lokale specialisten om zodoende een interactieve refereersessie te organiseren die voor zo veel mogelijk  specialismen relevant is. Tijdens de refereersessie komen dilemma’s rond diagnostiek en  behandeling aan bod en wordt aan de hand van casuïstiek gekeken wat de beste benadering is. Uiteraard is het mogelijk, en wordt het zelfs aangemoedigd, om vooraf een eigen casus of specifieke vragen omtrent een complexere patient in te brengen.

CIDA is graag bereid om dit soort lokale activiteiten samen met u uit te werken.

U kunt hiervoor contact opnemen met Taco Kuijpers en/of Godelieve de Bree (t.w.kuijpers@amc.nl of g.j.debree@amc.nl).


Verslag: Tour de Pays, TerGooi ziekenhuis (januari 2017).

CIDA heeft in het TerGooi ziekenhuis een refereerbijeenkomst gehouden. Deze avond was in samenwerking met internist Dr. Gamadia opgezet om ook de lokale patiënten problematiek over het voetlicht te brengen.

Na een korte introductie van CIDA gaf prof. dr. Taco Kuijpers een presentatie waarbij casuïstiek uit de kindergeneeskunde werd gepresenteerd. Dr. Laila Gamadia presenteerde een casus vanuit het eigen centrum met een antistofdefect die zich met chronische luchtwegproblemen en wisselende darmklachten presenteerde. Dr. Godelieve de Bree uit het AMC volgde de avond met een bijzondere presentatie van Chronisch Granulomateuze Ziekte (CGD) die pas op oudere leeftijd werd gesteld. De vraag over aangeboren afwijkingen van de afweer bij volwassenen en het nut van genetische diagnostiek werd bediscussieerd. Als afsluiting werd stilgestaan bij de cellulaire immuundiagnostiek waarbij medisch immunoloog dr. Ester van Leeuwen nader inging op het meten en interpreteren van vaccinatieresponsen en het nut van lymfocytensubpopulaties in gespecialiseerde laboratoria.

Al met al een mooie interactieve bijeenkomst waarbij de aanwezigheid van artsen vanuit diverse specialismen (waaronder kinderartsen, internisten, KNO-artsen en longartsen) zorgden voor een interactieve bijeenkomst met levendige discussie.


Hieronder treft u een overzicht van de presentaties tijdens het Annual Symposium on Infection, Inflammation and Immunity Thursday Sept 29th 2016

Immunity: for the good and the bad, klik op de titel om de presentatie te bekijken
Title Speaker
Immunology revolutionized by genetics prof. Andrew Cant, MD PhD
Fungal infections Roel Gazendam, MD PhD
A new subtype of CGD in autoimmunity? Annemarie van de Geer, MD

New developments in pathology, diagnostics and treatment, klik op de titel om de presentatie te bekijken

Title Speaker
Trogoptosis, a kiss of death                               Timo van den Berg, PhD
Mass is the key Maartje van den Biggelaar, PhD
Factor H, a new target to treat Richard Pouw
A new PID on the block prof. Taco Kuijpers, MD PhD

Antibody defects : common, variable, acquired? klik op de titel om de presentatie te bekijken

Title Speaker
B cell responses in acute HIV infection          Godelieve de Bree, MD PhD
On NFκB, cancer and clinical penetrance Paul Tuijnenburg, MD
CVID, a conundrum to treat prof. Klaus Warnatz, MD, PhD